small procent2019

header top

button oswietlicy

 

 

o nas

Utworzono: sobota, 05, wrzesień 2020
danielmajewski

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2020/2021

czynna jest

od godziny 6.30 do 17.00.

Wychowawcy świetlicy:
Pawłowska Małgorzata
Szpiegowska Małgorzata
Szymczak Paulina

o nas

Utworzono: wtorek, 03, październik 2017
danielmajewski

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2019/2020

jest czynna

od godziny 6.30 do 17.00.

W naszej świetlicy miło spędzisz czas!

Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan wychowawczo-profilaktyczny, który jest spójny z Planem Pracy Szkoły. Naczelnym celem jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki oraz odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu. Dzieci maja możliwość rozwijania zainteresowań, a także działalności kreatywnej oraz twórczej. Korzystając z opieki biorą udział w zajęciach, których tematykę nauczyciele układają - biorąc pod uwagę działalność:

- dydaktyczną,

- plastyczno – techniczną,

- czytelniczą,

- muzyczną,

- rekreacyjno – sportową

- teatralną

W trakcie zajęć dzieci mają możliwość czynnego wypoczynku, poszerzania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań na miarę potrzeb rozwojowych. Prowadzone są zajęcia ruchowe i relaksacyjne.

Ze świetlicy korzystają dzieci z klas I – III, a w niektórych uzasadnionych przypadkach uczniowie klas starszych. Świetlica posiada jedno pomieszczenie, które wyposażone jest w liczne gry, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny, telewizor oraz komputery z dostępem do Internetu.

W świetlicy uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych, doskonalenia liczenia, czytania, wyrównywania braków wiedzy korzystając z pomocy nauczycieli.