small procent2019

header top

Rada Rodziców 2021/2022

Utworzono: poniedziałek, 08, listopad 2021
danielmajewski

rada rodzicow

Czytaj więcej...

Rada Rodziców 2019/2020

Utworzono: piątek, 21, sierpień 2020
danielmajewski

rada rodzicow

Czytaj więcej...

Wypis z protokołu zebrania

Utworzono: piątek, 05, czerwiec 2020
danielmajewski

Wypis z protokołu zebrania ikona pdf

Regulamin przyznawania stypendium

Utworzono: poniedziałek, 16, grudzień 2019
danielmajewski

Regulamin przyznawania stypendium

ikona pdfRegulamin

Rada Rodziców - wpłaty

Utworzono: poniedziałek, 09, grudzień 2019
danielmajewski

info rodziceZarząd Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku informuje, iż w dniu 7 listopada 2019 roku podjęta została uchwała zgodnie z którą składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynoszą:

- 50 zł za jedno dziecko,

- 25 zł na drugie i kolejne dziecko

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców rada klasowa na wniosek wychowawcy klasy, przewodniczącego bądź zainteresowanego rodzica w indywidualnych i uzasadnionych wypadkach może zwolnić rodziców z opłaty części lub całości składki na rzecz Rady Rodziców.

Prosimy o wpłaty. W roku szkolnym 2019/2020 nadal nagradzać będziemy klasy za 100 % wpłatę na Fundusz Rady Rodziców. Warunkiem otrzymania nagrody w wysokości 200 zł jest dokonanie przez klasę 100 % wpłaty, ale łączna kwota składek, zgodnie z podjętą w dniu 5.12.2019 r. przez Radę Rodziców uchwałą nie może być niższa niż kwota 400 zł.

 Rada Rodziców

Więcej artykułów…