small procent2019

header top

Regulamin biblioteki

Utworzono: sobota, 28, marzec 2020
danielmajewski

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów

reg bil

W BIBLIOTECE OBOWIĄZUJE CISZA I ZAKAZ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w komputerze /”KATALOG”/ .

3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

4. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.

5. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie.

6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można prolongować/ z wyjątkiem lektur /na kolejny okres.

7. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel-bibliotekarz.

8. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

11. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

12. Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice w godzinach pracy biblioteki.

13. Uczeń może korzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnej, słowników, baz danych i innych programów zakupionych przez szkołę.

14. Nie wolno wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza.

15. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wypożyczone książki.