small procent2019

header top

POCZET SZTANDAROWY
ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1

„Sztandary były w dawnej Polsce dla żołnierza symbolem Ojczyzny
i jego względem niej obowiązków”

Wacław Tokarz (1873-1937)

Polski historyk powstań narodowych i wojskowości,

Pułkownik piechoty Wojska Polskiego

Sztandar to niezwykle ważny symbol patriotycznego ducha i duchowej niezłomności, od dawna otoczony należytym szacunkiem i miłością, od zawsze kojarzony z wielkością i wolnością. Stanowi symbol charakteryzujący godne jednoczenie ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Dlatego od bardzo dawna oddaje mu się cześć i honory. O tym, że jest symbolem szczególnym i wyjątkowym stanowi fakt, iż dla społeczności szkolnej to nie tylko cenny dar, pozwalający zachować jej tożsamość – ale przede wszystkim - symbol Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

Sztandaru szkoły – symbol, który zobowiązuje. Zobowiązuje do przestrzegania praw i obowiązków wynikających z pełnionych funkcji i ról życiowych, ale jednocześnie uczy, tak istotnych w dzisiejszym świecie i życiu człowieka wartości jak: honor, patriotyzm, praca i uczciwość.

Powołanie ucznia do pocztu sztandarowego to nobilitacja.

Poczet sztandarowy bierze udział w najważniejszych, historycznych uroczystościach szkolnych oraz reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym.

Poniżej przedstawiamy galerię Delegacji Pocztu Sztandarowego w poszczególnych latach:

1. Delegacja Pocztu Sztandarowego w latach 2012/2013

2. Delegacja Pocztu Sztandarowego w latach 2011/2012

3. Delegacja Pocztu Sztandarowego w latach 2009/2012