small procent2019

header top

button profilaktyka

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Utworzono: czwartek, 21, czerwiec 2018
danielmajewski

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas VII szkoły podstawowej uczestniczyli w kolejnej edycji programu edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Odbywał się on przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku

Cel główny programu:

- Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów gimnazjum.

Cele szczegółowe programu:

- Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.

- Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.

- Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.

- Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.

- Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Struktura Programu:

Program składał się z 5 zajęć warsztatowych :

1. Poznajmy się bliżej.

2. Laboratorium ciała.

3. Naucz się mówić „NIE”

4. Znajdź właściwe rozwiązanie.

5. Uwierz w siebie.

Program „Jacy jesteśmy?, Co lubimy?, Czy wszystko możemy?”

Utworzono: czwartek, 21, czerwiec 2018
danielmajewski

W dniach 11 i 18.06.2018 uczniowie klas VI a, VII b szkoły podstawowej oraz II C i II D klas gimnazjalnych wzięli udział w zajęcia profilaktycznych w ramach programu finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek: „Jacy jesteśmy?, Co lubimy?, Czy wszystko możemy?”. Zajęcia realizowane były przez Centrum Psychoedukacji i Terapii Psychodynamicznej „INTRA” z Włocławka, a prowadziła je psycholog - p. Marta Gawrońska.

Głównym celem zajęć było:

- odreagowanie napięć emocjonalnych w różnych formach aktywności;

- bezpiecznego i zdrowego wyrażania emocji;

- jak również uczyły współdziałania w grupie.

Młodzież chętnie wzięła w nich udział, jak oceniła prowadząca zajęcia przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze z zastosowaniem metod aktywizujących.

Akcja „Stop agresji i przemocy”

Utworzono: czwartek, 21, czerwiec 2018
danielmajewski

20180615 131133W miesiącu czerwcu 2018 cała najmłodsza grupa wiekowa wzięła udział w szkolnej akcji „Stop agresji i przemocy”. Każda klasa stworzyła plakat, na którym zostały odrysowane lub przyklejone, pięknie ozdobione rączki poszczególnych dzieci. Dłonie te były symbolem „rąk wolnych od przemocy”. Plakaty zostały rozwieszone w klasach w budynku B.

Cele kampanii:

- zwiększanie świadomości uczniów dotyczącej zjawiska agresji i przemocy;

- analiza przyczyn zachowań agresywnych;

- poszukiwanie sposobów przeciwdziałania agresji i przemocy;

Czytaj więcej...

Czyste powietrze wokół Nas

Utworzono: czwartek, 21, czerwiec 2018
danielmajewski

W II półroczu roku szkolnego 2017/18, w oddziale „0” odbywały się zajęcia w ramach programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół Nas”. Odbyły się 4 warsztaty o charakterze profilaktycznym:

- wycieczka- obserwacja różnych rodzajów dymów;

- nauka piosenki o Dinusiu;

.- realizacja tematu „Co i dlaczego dymi?”;

- realizacja tematu „Jak unikać dymu papierosowego?”.

Cele kampanii:

- ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku;

- zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego;

- zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów;

- rozwijanie umiejętności zachowania się, gdy dorośli palą papierosy w ich obecności.

Nie pal przy mnie, proszę...

Utworzono: sobota, 26, maj 2018
danielmajewski

20180412 085715W roku szkolnym 2017/2018 w miesiącu maju i czerwcu, tak jak w latach ubiegłych, uczniowie wszystkich klas III szkoły podstawowej uczestniczyli w kolejnej edycji programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Odbywał się on przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku

Założenia ogólne programu

Czytaj więcej...