small procent2019

header top

button terapia

 

Terapia Integracji Sensorycznej

Utworzono: niedziela, 19, marzec 2017
danielmajewski

terapia1Terapia integracji sensorycznej (SI z ang. „Sensory Integration”) to proces neurologiczny, podczas którego układ nerwowy odbiera informacje płynące z własnego organizmu i otoczenia za pomocą wszystkich zmysłów (dotyk, propriocepcja (czucie własnego ciała), przedsionek (równowaga), słuch,wzrok, węch i smak), następnie segreguje, porządkuje, integruje je ze sobą i poprzednimi doświadczeniami w celu dalszego wykorzystywania w konkretnym działaniu. terapia2

Jeżeli przetwarzanie zmysłów ulega zaburzeniu, wtedy mózg nie może pełnić swojej najważniejszej funkcji- integracji sensorycznej. Wówczas możemy zauważyć wiele trudności zwiąnych np. z uczeniem się, rozwojem motorycznym i problemami w zachowaniu.

Terapia integracji sensorycznej jest skuteczną metodą stosowaną w przypadku następujących problemów, zaburzeń i chorób:

- autyzm/zespół Aspergera,

- zespół Downa, Reta, Williamsa,

- MPD (mózgowe porażenie dziecięce),

- ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi),

- FAS (alkoholowy zespół płodowy),

- niedowidzących, niedosłyszących,

- problemy ruchowe (trudności z planowaniem ruchu, słabą koordynacją i równowagą),

- trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia),

terapia3- zaburzenia koncentracji, problemy emocjonalne,

- zaburzenia mowy, nie w pełni zintegrowane odruchy neurologiczne,

- zaburzenia wrażliwości na bodźce,

- obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,

- opóźniony rozwój motoryki małej i dużej...terapia4

Celem zajęć TIS są odpowiednio dobrane ćwiczenia, które przybierają postać „zabawy” mającej na celu dostarczanie układowi nerwowemu takich bodźców, które poprawiają funkcjonowanie zmysłów i pozwolają na osiągnięcie pewnych umiejętności, czy też zmian w zachowaniu. Dziecko chętnie uczestniczy w terapii i jest przekonane, że współtworzy zajęcia z terapeutą. Terapia nie uczy konkretnych umiejętności lecz stawia na poprawę integracji między zmysłami co sprawia,że uczenie staje się łatwiejsze.

TIS odbywa się w gabinecie wyposażonym w specjalistyczne przyrządy, pomoce i materiały do ćwiczeń np. hamaki, podwieszane platformy, piłki rehabilitacyjne, deskorolki,walce do toczenia, dyski sensoryczne, baseny z piłkami, trampoliny, lustra, duże poduszki i materace, piłki do masażu, szczotki, obciążniki, taśmy, projektory, materiały różnej faktury, sprzęty do aromaterapii, olejki zapachowe, kolumny wodne, przybory szkolne itp.

Dzieci kwalifikowane są na zajęcia po badaniach diagnostycznych prowadzonych przez terapeutów terapii sensorycznej lub zgodnie z zaleceniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zadaniem terapeuty jest dostosowanie odpowiednich ćwiczeń do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka. terapia5

Integracja sensoryczna ma znaczący wpływ m.in. na poprawę świadomości ciała, ruchu i równowagi, napięcia mięśniowego, obustronnej koordynacji, przetwarzania sluchowo- językowego, przetwarzania wzrokowo-przestrzennego, kontroli i planowania ruchu, poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego oraz umiejetności społecznych

Forma zajęć: indywidualne / przez cały rok szkolny.

opracowała: mgr Monika Czerwińska