small procent2019

header top

sowaW naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej. Czytelnikom oferujemy:

Bogaty wybór książek - lektur obowiązkowych, beletrystyki dla uczniów i nauczycieli, wydawnictw informacyjnych, zbiorów specjalnych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom. Księgozbiór biblioteki liczy 10077 woluminów i 77 zbiorów specjalnych. Wszystkie książki ułożone są według działów, a w obrębie danego działu zastosowany jest układ alfabetyczny natomiast księgozbiór podręczny według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Cały księgozbiór biblioteki jest skatalogowany. Biblioteka posiada katalogi elektroniczne: alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy. Od 2008 roku biblioteka posiada skomputeryzowaną bazę danych księgozbioru i czytelników. Udostępnianie zbiorów odbywa się w sposób elektroniczny w programie MOL 2000+. W wypożyczalni jest wolny dostęp do księgozbioru, gdzie uczniowie mogą samodzielnie wybierać książki. W czytelni udostępniany jest na miejscu księgozbiór podręczny, encyklopedie, słowniki, książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, a także czasopisma. Biblioteka posiada również kolekcję zbiorów audiowizualnych: płyt CD i DVD. Materiały obejmują m. in. programy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, przygodowe filmy dla dzieci i młodzieży, ekranizacje lektur szkolnych i baśni, nagrania muzyczne i inne.

 


KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

KSIĄŻKI:

 - Lektury szkolne

 - Słowniki , encyklopedie, leksykony

 - Literatura popularnonaukowa

 - Literatura pedagogiczna

 - Beletrystyka

DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE 

CZASOPISMA:

 - Chip

 - National Geographic

 - Viktor - Gimnazjalista

 - Viktor - Junior

 - Biblioteka w Szkole

 - Mały Artysta

 - Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze

 - Szkoła Specjalna

 - Integracja

ZBIORY SPECJALNE:

 - Dokumenty dźwiękowe

- Filmy

- Dokumenty elektroniczne

- Druki muzyczne

POSZCZEGÓLNE DZIAŁY KSIĘGOZBIÓR i LITERATURA PIĘKNA (BELETRYSTYKA):

Bw - bajki, wierszyki

B - baśnie, legendy

P - powieści przygodowe

H - powieści historyczne

Ob - powieści obyczajowe

F - powieści fantastyczne

Pd - poezja, dramaty

Prz - powieści i opowiadania przyrodnicze

LITERATURA POPULARNONAUKOWA:

- 0 Dział ogólny

- 004 Informatyka i technika komputerowa

- 02 Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo

- 159.9 Psychologia

- 2 Religia. Teologia. Religioznawstwo

- 3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja

- 37 Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu

- 37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki

- 39 Zwyczaje i obyczaje. Folklor

- 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze

- 502 Przyroda. Badanie i ochrona przyrody

- 51 Matematyka

- 52 Astronomia

- 53 Fizyka

- 54 Chemia

- 56 Paleontologia

- 57 Nauki biologiczne

- 58 Botanika

- 59 Zoologia

- 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

- 61 Medycyna

- 62 Inżynieria. Technika w ogólności

- 63 Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla

- 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia

- 689 Majsterkowanie

- 7 Sztuka. Rozrywki. Sport

- 72 Architektura

- 74 Rysunek

- 75/77 Malarstwo. Grafika

- 77 Fotografia. Kinematografia

- 78 Muzyka

- 796/799 Sport

- 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

- 81 Językoznawstwo. Język

- 82(092) Historia literatury

- 82.0 Teoria literatury. Nauka o literaturze

- 9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

- 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże

- 910 Zagadnienia ogólne geografii. Geografia jako nauka. Opisy podróży i odkryć

- 912 Nietekstowe przedstawienia obszarów Ziemi (Mapy. Atlasy)

- 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata

- 913(4) Geografia Europy

- 913(438) Geografia Polski

- 929 Biografie

- 93/94 Historia

- 94(4/9) Historia poszczególnych krajów świata

- 94(436) Historia Polski